Olvasnivaló

Klasszikusok és bestsellerek - romantikus irodalom, fantasy, képregények és sok más minden

Néznivaló

Mozifilmek, animációs filmek és sorozatok

Hallgatnivaló

Pop/rock/alter, leginkább a világ különböző tájairól

Játszanivaló

Játékok lányoknak PC-re és androidra (romantikus visual novel műfaj előnyben :))

Sziasztok!

Ha kérdésetek/kérésetek van, ne habozzatok, írjatok kommentet! :)

Edgar Allan Poe válogatott művei

1. A műalkotás filozófiája

"Sőt igazában, ha az emberek szépségről beszélnek, nem is tulajdonságra gondolnak, hanem benyomásra, szóval éppen erre az erős és tiszta fölemelkedésére a léleknek - nem az értelemnek vagy a szívnek -, amelyről beszéltem, s amelyet a szépség szemléletének hatása alatt tapasztalunk."
Egy kis bevezetéssel örvendezteti meg Poe a nyájas olvasót; avagy hogyan is íródott a világhíres Holló című lírikus alkotás
Szerintem mindenképp érdemes ezt is elolvasni és nem átugrani, hisz egyenesen Poe tollából ismerkedhetünk meg ama folyamattal, melynek során egy 1800-as évekbeli mű keletkezik.
"...mindig a legnagyobb könnyűséggel tudom visszaidézni emlékembe bármelyik művem keletkezésének fokozatos állomásait. S minthogy az ilyen elemzés vagy rekonstrukció érdekessége, ha úgy fogjuk föl, ahogy az imént kívánatosnak jeleztem, teljesen független magának az elemzett dolognak képzelt vagy valódi értékétől, nem látszhatik szerénytelenségnek részemről a modus operandi föltárása, mely szerint valamely munkámat megszerkesztettem."

2. A holló (9-féle fordításban)


"Annyira jutottam már így, hogy elgondoltam egy hollót - a baljóslatok madarát -, amint monoton ismételget egyetlen szót, ezt, hogy: “sohasem”, egy melankolikus tónusú s mintegy száz sor terjedelmű költemény minden strófájának legvégén. Ekkor, sohasem veszítve szem elől, hogy célom minden ponton a netovább, a legnagyobb tökéletesség, azt kérdeztem magamtól: “Melyik, minden melankolikus téma közt, az emberiség egyhangú ítélete szerint, a legmelankolikusabb?” “A halál témája” - volt a magától értetődő válasz. “És mikor a legköltőibb ez a fő-fő melankolikus téma?” - kérdem tovább. Itt is nyilvánvaló már a felelet abból, amit előbb némi részletességgel kifejtettem: “Akkor, ha a legszorosabban asszociálódik a Szépséggel: egy szép nő halála kétségtelenül a legpoetikusabb téma a világon, s éppen úgy nem szenved kérdést az sem, hogy e téma hangszeréül legalkalmasabb ajkak az árván maradt szerető ajkai.”
Most össze kellett kapcsolnom ezt a két ötletet: a szerelmest, aki meghalt kedvesét siratja, és a hollót, mely folyton ismételgeti a “sohasem”-et. S úgy kellett összekapcsolnom ezeket, hogy közben ne feledkezzem meg arról a szándékomról se, amellyel minden ismétlődésnél változtatni kívántam az ismételt szó szerepét és alkalmazását. Ám ilyen összekapcsolásnak egyetlen értelmes módja az lehetett, hogy a holló a szerelmes kérdésére válaszolgatva használja a folyton újra mondott szót. S itt láttam meg egyszerre a módot és lehetőséget annak a hatásnak elérésére, amelyre elsősorban támaszkodtam: az alkalmazás folytonos variálására. Láttam, hogy úgy csinálhatom, hogy az első kérdés, amit a szerető föltesz, s amire a hollónak “sohasem”-mel kell válaszolni, egészen mindennapi és közömbös kérdés legyen, a második már kevésbé, a harmadik még inkább nem, s így tovább, mígnem a szerető, kizavarva eredeti apátiájából, egyrészt már a szó melankolikus jelentése által, másrészt annak folytonos ismétlődése és a beszélő madár baljós reputációjának elgondolása folytán is, végre izgalmában egész babonás lesz, s vadul folytatja most már egész más természetű kérdéseit, oly kérdéseket, melyeknek megválaszolása szívének legmélyebb szenvedélyeit érinti, s tovább kérdi őket félig valami monomániás babonával, félig avval a fajta kétségbeeséssel, mely az önkínzásban leli gyönyörét; tovább kérdi, nem egészen azért, mintha a madár profetikus vagy démoni karakterében hinni tudna, hisz értelme jól látja, hogy az csak betanult leckét ismételget, hanem mert őrült öröme telik benne..."

Bizonyára vélem van a baj, de nekem eddig nem jutott tudomásomra, hogy kilenc művész-ember is oly érdeklődést tanusított a fent említett mű iránt, hogy fordítást készítsen xD
Arra minden esetre szavamat adom az olvasónak, hogy nagyon, nagyon is próbáltam elhatározni magam, mely műfordítás is áll szívemhez közelebb - de nem tudtam dönteni melyet nevezzek innentől Kedvencemnek.
Az az egy bizonyos, hogy a Kosztolányi-féle meglepően gyenge szerény személyem szerint. Azért egy ily elhíresült poétától többet várna az ember fia s lánya; az nem rím, hogy mindkét sor végére ugyanazt a szót írja :S S jaj, ily szóismétlés hányszor fordul elő benne!
"Folyton erre járt a szája és hörgött keservesen.
Benne lelke átka zörgött és hörgött keservesen"
Ezek után legyen szíves megnézni a kedves olvasó a Babits-félét - ó, mennyivel művészibb!
"Dúlt és mart, míg síró szája erre járt rá, másra sem -
Holt remények gyászdalához nincs is jobb rím semmisem"
vagy:
"Hajlik-e még e szerelmes szívre régi kedvesem,
Hajlik-e még e szerelmes szívre égi kedvesem?”
(Kosztolányi)
s jöjjön a Tóth Árpád-féle (gyönyörű) két sor:
"Angyal-néven szép Lenórám, kit nem szennyez földi sár,
Átölel még szép Lenórám, aki csupa fénysugár?”

Mélyen tisztelt Kosztolányi úr két sora szinte betűről betűre megegyező; egy ily nagyszerű mű fordításába azért több munkát is fektethetett volna.

3. Külön

(Tellér Gyula fordítása)
Gyermekkoromtól fogva nem
Olyan vagyok, mint más. Szemem
Nem úgy lát, nem közös kutak
Habja bennem az indulat.
Nem közös forrásból ered
Bánatom. Gyújtva szívemet
Más fokra izzik örömöm.
S ha szeretek: azt is külön.
Ott - gyermekkoromban - a vad
Élet hajnalán: ott fakadt
Ez a varázs - a jó s hamis
Mélyekből -, mely kötöz ma is:
Forrásból lett, gyors patakból,
Sziklahegyen rőt falakból,
Napból, mely lekörözött
Őszi aranyfény között,
Villámból az ég alatt,
Amint elszállt, elszaladt,
Dörejből, vihar ha forrt,
S fellegből, mely olyan volt
(Bár kéklettek az egek)
Szemre, mint egy szörnyeteg.

A válogatásban szereplő további művek (melyek mindegyike a novella műfajába sorolható):
4.  Egy hordó amontillado
5.  Az áruló szív
6.  A kút és az inga
7.  A hosszúkás láda
8.  Az Usher-ház vége
9.  Monsieur Valdemar kóresete tényszerű megvilágításban
10. A vörös halál álarca


Rövidke kis történetek, melyek oly velősek, hogy ha elkezdenék regélni róluk, félek, le is lőném a csattanót - szóval inkább hallgatok eme bejegyzésemben ezen művek történetéről és cselekményüknek ismertetéséről:)
Annyit mondhatok, hogy A hosszúkás láda elején érdemes a kedves olvasónak besaccolni, mi van aban a bizonyos ládában, mert meglehetősen meglepetést okozó dolog az.
Továbbá ha A kút és az inga olvasása akadozik, ne tántorodjon el a kedves hallgatóság -  eme novella talán nem igazán nevezhető izgalmasnak és semmiképp nem cselekmény-dús, így inkább lapozzon pár oldalt a könyvben a következő műig semmint hogy letegye a könyvet - utána megint három szórakoztató élményt nyújtó horrorszerű novella jön :D


"Büntetnem kell - de büntetlenül kell büntetnem! A bántalom nincs megtorolva, ha megtorlás éri utol a megtorlót. És éppen úgy nincsen megtorolva, ha a bosszuló elmulasztja, hogy bosszuló mivoltát éreztesse azzal, aki megbántotta."

A válogatáskötet ezen alkalommal is elkérhető megjegyzésírás és azon belül elektronikus-levélcím meghagyása által.

***
mire...?
Celtic Frost - A dying god into human flesh
miért?
Hallgassa csak meg vonakodás nélkül a kedves erretévedt olvasó eme zenedarabot, s rögvest megláthatja saját maga is, mily földöntúli, elvont, fájdalmas hangulatot áraszt magából e csodálatos ballada - nos, ugye hogy pontosan olyat, amit Poe műveinek olvasása közben érzünk? Tökéletes aláfestő zene az író minden művéhez a fent említett zenekar bármely lemeze.


Share/Bookmark

5 hozzászólás (írj véleményt!):

Amy chan írta...

Szia!
Nagyon szeretek olvasni és csak most látom milyen jó ez az oldal.Sajnálom h nem találtam meg előbb. Nagyon szeretné elolvasni : Edgar Allan Poe válogatott művei-t.
Email: saya1991@citromail.hu

Bloggerina Creepie írta...

Örülök, hogy megtaláltál, kérhetsz bármikor könyvet :)

Hattie írta...

Szia!
El tudod küldeni nekem is a könyvet?
Nagyon régen olvastam hasonlót ._. Poe viszont a kedvenceim közé tartozik.
Ímél: chidori_chan@freemail.hu
Nagyon szépen köszönöm előre is!

Névtelen írta...

Szia!
Kérlek küld el nekem ezt a könyvet (is)
Előre is köszönöm szépen
Yvett1991@msn.com

Névtelen írta...

Szia! Ez az oldal nekem is csak most került az utamba, és nagyon örülök neki. El tudod küldeni?
vitaloszsoka@gmail.com

Megjegyzés küldése

amennyiben választ vársz, ne feledd el meghagyni az e-mail címed! :)