Olvasnivaló

Klasszikusok és bestsellerek - romantikus irodalom, fantasy, képregények és sok más minden

Néznivaló

Mozifilmek, animációs filmek és sorozatok

Hallgatnivaló

Pop/rock/alter, leginkább a világ különböző tájairól

Játszanivaló

Játékok lányoknak PC-re és androidra (romantikus visual novel műfaj előnyben :))

Sziasztok!

Ha kérdésetek/kérésetek van, ne habozzatok, írjatok kommentet! :)

"Minden nő, a ki sokáig hasztalanúl epedett szerelem után s bosszút esküdött a férfi nem ellen, bosszúesküjébe azt is befoglalja, mily kegyetlenűl fogja elutasítani a férfit, a ki hozzá mer közeledni. Az egész férfi nem ellen régóta táplált és meggyűlt haragnak kitörése ez, mely az egész nem azon egy tagjára zúdul, ki alkalmat nyújt rá. De míg a harag és megvetés kitörései az egész nemnek szólnak, a szívben önkénytelenűl visszhang támad a szerelem szavaira, a bosszú kielégítése után eltűnik a nő szeme elől a férfi nem és csak az egyén marad ott, ki szerelemről beszélt neki s ennek személyében kiengesztelődik a nemmel."


Shakespeare: A makranczos hölgy
"Saját szeszélyével öli meg e nőt."

Eme darabot bátran ajánlom akár a fiatalabb korosztálynak is, kik Shakespeare-t még csupán a tanulmányaikból ismerik. Annak ellenére, hogy az író az irodalmi törzsanyag része (és hogy a Hamlet nagyszerű, de túl komoly darab), még vannak felettébb szórakoztató művei is.
A makranczos hölgy pont ilyen. Vicczes, könynyed és remek kikapcsolódás egy estére.

"A vígjáték tulajdonképen három részből áll s háromféle forrásból származik. Első része az előjáték; a részeg Ravaszdi átöltöztetése a gróf ruháiba. A nagy úr játéka az alvó koldussal ősrégi ötlet, melynek már az Ezeregyéjszaka regéi közt nyomát találjuk, a hol Harun khalifa ugyanezt a tréfát játsza Abu Hassánnal, a juhászszal. Azon ötletek közé tartozik ez, melyek korról korra, nemzetről nemzethez vándorolnak, s különféle népek irodalmában különféle alakban lépnek fel, s épen úgy megtaláljuk a spanyol Calderonnál, mint a dán Holbergnél. Jó Fülöp burgundi herczegről és IV. ároly császárról hasonló tréfát tartott fenn a hagyomány. A mi darabunkban a lordnak e játéka az üstfoltozóval az előjátékot s a tulajdonképeni vígjáték keretét képezi, a mennyiben a szinészek a gróffá tett Ravaszdi előtt játszanak...

A vígjáték második része Lucentio és Bianka erelmi története s a csel, melylyel Lucentio elnyeri kedvese kezét. Ennek forrása Ariosto I Suppositi czímű vígjátéka, melyet Gascoogne már 1566-ban angolra fordított. Ariosto vígjátékában Damonio leányát, Polinestát az öreg Cleandrohoz akarja nőül adni. Polinesta azonban Erostratot szereti, ki mint inas, Dulippo név alatt Damonio házában lakik s a legbensőbb szerelmi viszonyt folytatja Polinestával. Inasa, a valódi Dulippo, ezalatt Erostrato neve alattszintén megkéri a leány kezét s nagyobb hozomány igéretével megakadályozza az öreg Cleandro házasságát. Mivel Damonio a nagy hozományra nézve az atya igéretét is birni akarja, Dulippo egy iskolamestert fogad fel az utczán, ki Sienából jött s kit azzal ijeszt meg, hogy a ferrarai herczeg el van keseredve a sienaiak ellen. Rábirja tehát, hogy az ő atyjának, a cataneai Filigonónak adja ki magát s mint ilyen igérjen háromezer arany hozományt Damonio leányának. Végre megérkezik Cataneából az igazi Filigono, s mint Shakspere Vincentioja földerít és rendbe hoz mindent.

A darab harmadik és főrésze, a tulajdonképeni vígjáték, Petruchio és Katalin története. A akranczos feleség megtérítése részint verés és koplalás, részint ijesztés által, régi kedvencz tárgya a népszellem elmésségének, és különféle nemzeteknél találkozunk vele különböző formában ugyan, de lényegében mindig egyenlőn. Többek közt egy franczia fabliau, egy német költemény, egy dán mese foglalkozik e
tárgygyal...

A makranczos nő megtérítéséről szól a XVI. század közepéből való angol ballada is, mely valószínűleg ismeretes volt Shakspere előtt. Czíme „A merry jest of a Shrewd and Curst ife lapped in Morel’s Skin, for her good behaviour.” Itt a veszekedő asszonynak anyja is van, ki még nagyobb sárkány, s példával és szóval bíztatja leányát. A férj hosszas szenvedés után a következő módon segít magán: megöli Morel nevű lovát, lenyúzza bőrét és besózza. Azután a pinczébe hurczolja feleségét, véresre vesszőzi és mivel még mindig daczos marad, azon véresen, a besózott lóbőrbe burkolja. Ebben oly iszonyú fájdalmakat szenved hogy hirtelen megtér és javulást igér. Midőn az anyós másnap e miatt bele akar kötni a férjbe, ez az öreg asszonyt is hasonló bánással fenyegeti, mire az anyós ijedten elszalad, az apa pedig és a többi rokon nem győzi eléggé magasztalni a fiatal férjet és megtért feleségét.

Mind e meséknek egy alapgondolatuk van: a férfi felsősége a házas életben, melynek az asszony jó vagy rossz szerével köteles magát alárendelni. Az eszközök, melyekkel a férfi engedelmességre szorítja a daczos nőt, különbözők ugyan, s többé vagy kevésbbé drasztikusak, de az alapeszme mindig ugyanaz marad.

A néphumor nem nagyon finnyás ez asszonyszelidítő szerek kiválogatásában...
De vajjon a vígjáték költőjének sem volt más czélja, mint a régi népmeséknek, melyeket alapúl vett? Ő is megelégedett azzal, hogy minél mulatságosabban állítsa szem elé a módot, melylyel a férj megtöri felesége makacsságát, s míg közönségét ekképen megnevetteti, egyszersmind beadja neki a komoly tanulságot: hogy a házasságban a férjet illeti meg a parancsolás, a nőt az engedelmesség? Petruchio és Katalin viszonyában még mást is találunk. A bohózatos eszközök szemkápráztató tarkaságában folytonosan fölcsillan az örök lélektani igazság, hogy a hiúság azon oldala a nőnek, hol legkönnyebben hozzá lehet férni, s melynél fogva leginkább lehet akár jóra, akár rosszra bírni..."

"PETRUCHIO.
...
Nemes vagyok, Katám.

KATALIN.
        Lássuk tehát.        (Megüti.)

PETRUCHIO.
Visszavágom, ha még egyszer megütsz.

KATALIN.
Úgy elveszíted fegyvered’!
Ha engemet megütsz, nem vagy nemes,
S ha nem nemes, többé nem fegyveres.

PETRUCHIO.
Czímertudós vagy! Végy könyvedbe föl.

KATALIN.
Mi a bokrétád? nem kakastaréj?

PETRUCHIO.
Taréjtalan kakas, te meg’ tyukom.

KATALIN.
Nem, nem kakas; hisz kappan módra szólsz.

PETRUCHIO.
No, no, Katám, ne nézz oly savanyún.

KATALIN.
Midőn vad almát látok, így szokásom.

PETRUCHIO.
Ne nézz savanyún; hisz’ nincs itt vad alma.

KATALIN.
De van, de van.

PETRUCHIO.
        Mutasd.

KATALIN.
        Ha tükröm volna.

PETRUCHIO.
Mit, arczom?

KATALIN.
        Ifjú még, s hogy’ eltalálja!"


Shakespeare, az emberi lélek legnagyobb ismerője, folytonosan feltűnteti Katalin jellemzésében e lélektani motivumot, s leghevesebb czivakodásai, rossz természetének legviharzóbb kitörései közt is el-elárulja a nőt, kinek legfőbb vágya tetszeni és szerettetni. Sőt lelke elmérgesedésének, apja és húga elleni ingerűltségének egyik legnagyobb oka épen az a tudat, hogy míg húga kezét többen is kérik, ő egy férfiúnak sem tudta megnyerni tetszését. A megvetés szavaiba burkolja ugyan fájdalmát, midőn apját megtámadja, hogy árú gyanánt teszi ki a vevők elé; de a harag kitörésében ott reszket a megalázott női hiúság hangja."

"BAPTISTA.
Örülök, hogy jön, bármiként jön is.

BIONDELLO.
Nem, uram, ő nem jön.

BAPTISTA.
Hát nem mondtad-e, hogy jön?

BAPTISTA.
Ki? hogy Petruchio jön?

BAPTISTA.
Igen, hogy Petruchio jön.

BIONDELLO.
Nem, uram, én azt mondtam, hogy lova jön, ő 
meg annak a hátán ül.

BAPTISTA.
No hisz az már mindegy.

BIONDELLO.
Nem, Szent Jakabra nem,
Ezt nem találtad el:
Mert ló s lovag nem egy;
Az egynél több ugyan,
De sokra mégse megy."
***

mire...?
Volbeat - Sad man's tongue

miért?
ööö nemtom, nem reneszánsz zene, tudom, de Volbeat-re tök jól lehetett haladni a könyvvel - amit kommentben persze most is lehet kérni :D


Share/Bookmark

10 hozzászólás (írj véleményt!):

Névtelen írta...

Hello!
Lenne egy kérdésem hogyan kell letölteni??
Előre is köszi

Bloggerina Creepie írta...

szia! :)
ez egy olyan darab amit elküldeni szoktam e-mailben. mint te is látod annyian nem szokták kérni hogy ne bírjak el velük xD látom chatboxon meghagytad a címed szóval küldöm :)

Névtelen írta...

Szia!
Lehet, hülye gondolat, de szeretném a facebookon az adatlapomra kiírni a könyvborító feletti szöveget /"minden nő, ki sokáig...."/
Nem vennéd rossz néven, ha kiraknám?
Előre is köszönöm a választ
Anikó

Bloggerina Creepie írta...

szia!
azt viszel az oldalamról amit szeretnél, örülök hogy olvas valaki :):):)

Névtelen írta...

Szia el tudnád küldeni nekem is? már régóta szeretném elolvasni. (az email címem tobbmagsoroscsilloshengerham@gmail.com ) köszönöm szépen

Névtelen írta...

Szia! Kérlek, küldd el nekem is! e.csilla66@gmail.com Előre is köszönöm! :)

Névtelen írta...

szia! cabynka89@gmail.com. varom en is! koszi elore is!

Zsuzsi Kovács írta...

Szia! Elküldenék nekem a zsuzsikovac@gmail.com e-mail címre? Köszönöm szépen

Névtelen írta...

Szia, elküldenéd nekem a fomayer@gmail.com e-mail címre? Előre is Köszönöm

Ilda Deák írta...

Szia kérlek elküldenéd a deak.ilda1968@gmail.com e-mail címre?Előre is köszönöm!

Megjegyzés küldése

amennyiben választ vársz, ne feledd el meghagyni az e-mail címed! :)